Cuius Regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) vol. 4. Region divided. Times of nation-states (1918-1945)

Cuius Regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) vol. 4. Region divided. Times of nation-states (1918-1945)Prezentowana Czytelnikowi książka zawiera studia dotyczące spójności Śląska jako regionu w okresie 1918-1945. Dla autorów artykułów śledzących zagadnienia wpływu zmian administracyjnych, sytuacji demograficznej, społecznej, gospodarczej, wreszcie nurtów w obrębie tożsamości mieszkańców Śląska, wyzwaniem było podejmowanie tych zagadnień z perspektywy trzech niezmiernie aktywnych, najczęściej wrogo do siebie nastawionych nacjonalizmów: czeskiego, niemieckiego i polskiego. Prowadzenie studiów nad zjawiskami związanymi z funkcjonowaniem regionu z perspektywy siły tożsamości narodowych było niezbędne dla określenia zakresu, w jakim nacjonalizmy przekształciły żywotne w XIX w. tożsamości regionalną i lokalne na Śląsku. W tym zakresie procesy zachodzące na Śląsku nie były wyjątkowe, mogą służyć jako przykład zjawisk zachodzących wówczas w szerszym, środkowoeuropejskim kontekście.