M. Martin Helwigs Erste Land=Charte vom Herzogthum Schlesien

Drzeworyt, 57,5 x 73 cm (z ornamentem marginesowym 67 x 81,5 cm), skala ok. 1:530 000. Orientacja południowa. Ósme wydanie odbite z tego samego klocka, co pierwsze z 1561 roku. Mapę ogranicza ramka oznaczona co 2' i opisana co pełen stopień, brak naniesionych południków i równoleżników. Ozdobny ornament marginesowy zawiera 28 herbów księstw śląskich i ich stolic, pośrodku każdego boku opisano w kartuszach strony świata w jęz. łac. W lewym dolnym rogu godło Polski - orzeł zygmuntowski, w prawym górnym rogu godło Czech - lew luksemburski. U dołu mapy kartusz z notą wydawniczą, obok z prawej strony podziałka liniowa ozdobiona m.in. herbem rodziny Rhedinger.

Wiecej informacji »

Wrocław na mapie Śląska M. Helwiga

Indeks miejscowości: