Śląsk

Chełmsko Śląskie

Polski

Chełmsko Śląskie - miejsce z wielu powodów zjawiskowe. Wciąż zachowane kamienice z 1 połowy XVIII w., doskonale zachowany układ rynku z niepoprawianymi w XIX w. filarami i kolumnami, liczne pozarynkowe obiekty, w tym szpital Krebsa z inskrypcją fundacyjną... Czego tam nie ma... I niestety, dojmujące wrażenie, że niedługo to wszystko się rozpadnie, bo nie jest w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie... Centralizacja kultury ma tragiczne skutki w każdej sferze życia...

Wykład w Miliczu

Polski

7 kwietnia - wykład w Miliczu - w ramach współpracy Instytutu Historycznego UWr. i I LO - dotyczący różnych poziomów historii: lokalnej, regionalnej, narodowej, z promocją badań historii lokalnej w kontekście budowania otwartej, wielokulturowej tożsamości lokalnej. A Milicz piękny! Kościół Łaski powala...

Strony