Walim – dzieje i krajobraz kulturowy sudeckiej osady włókienniczej

Walim – dzieje i krajobraz kulturowy sudeckiej osady włókienniczejPrezentowana poniżej monografia odbiega układem treści i zakresem podejmowanych tematów od założeń realizowanych w odniesieniu do gmin, których przeszłość jest badana i przedstawiana w ramach projektu „Śląsk ojczysty…” i w serii „Studia z dziejów lokalnych”. Zgodnie z przyjętym w projekcie założeniem metodycznym przedstawiane są w odrębnych, choć powiązanych publikacjach dzieje wspólnot lokalnych, zmiany postrzegania i przedstawiania zamieszkiwanej przez nie przestrzeni zarejestrowane w źródłach, głównie na mapach, wreszcie specyfika lokalnego dziedzictwa kulturowego. Powstający w ten sposób swoisty kolaż różnych aspektów przeszłości i teraźniejszości, w którą historia mocno wkracza, dla wygody czytelnika jest omawiany w osobnych utworach. Tymczasem w monografii Walimia powstałej pod kierunkiem prof. Jana Kęsika większość wyżej wymienionych aspektów została przedstawiona łącznie, w jednym tomie studiów.