Lubawka - Rynek

Lubawratuszski ratusz  powstał na bazie starszej budowli w 1726 roku. Jednakże niespełna 10 lat później doszczętnie spłonął. W czasie odbudowy został powiększony, a w 1784 roku nadbudowano wieżę zwieńczoną hełmem. Jego bryła nosi cechy architektury klasycystycznej. Portal wejściowy do ratusza zdobi herb miasta, a w narożniku osadzona jest barokowa kamienna figura czeskiego świętego  - Jana Nepomucena, której pochodzenie  datowane jest na 1727 rok. Dziewiętnastowieczne kamienice okalające ratusz tworzą w zachodniej pierzei rząd podcieni.

Zdjęcia: