Lubiechowa - Zespół folwarczny XVI w.

Dwór został wzniesiony na przełomie XVI i XVII w., został rozbudowany w roku 1756, restaurowany w wieku XIX. Murowany, na planie prostokąta, jednotraktowy, trójosiowy, z dobudówką od północy, jednokondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym z naczółkami. Zachowały się późnorenesansowe obramienia okienne i we wnętrzu fragmenty polichromii. Obok dworu znajdują się zabudowania folwarczne, murowane, z 1. połowy XIX w.

Źródło: 

opracował dr hab. Piotr Oszczanowski

Zdjęcia: