Postolin - Park

Park o powierzchni 5,20 ha założył w latach 60. XIX wieku hrabia Heinrich von Salisch, właściciel lokalnych majątków Postolin i Karmin. W 1945 r. pałac w centrum parku został zniszczony, pozostały jedynie skromne ruiny. Sam park jest obecnie własnością Nadleśnictwa Milicz. Na terenie założenia rośnie ponad sto gatunków i odmian drzew i krzewów, z których 40 to gatunki obce, naturalnie nie występujące w polskiej florze. Kilka nowych gatunków zasadzono w początku lat 90. XX wieku.

Zdjęcia: 
Gmina: