Rzeszówek - Pałac z XVIII w.

Ruina pałacu (nr 52). Wzniesiony w 3. ćwierci wieku XVIII w., wielokrotnie przebudowany i modernizowany w wiekach XIX–XX. Na rzucie prostokąta, jednokondygnacyjny, z dwukondygnacyjną częścią środkowa, kryty wysokim dachem czterospadowym, z podwójnym poziomem lukarn (XIX w.) i sygnaturką. Boniowany centralny ryzalit pozorny (z 3. ćwierci wieku XVIII) zwieńczony trójkątnym szczytem. Wnętrze dwutraktowe, w części centralnej częściowo przesklepione kolebkami i krzyżowo. Od pd.-wsch. przylega niższa dobudówka gospodarcza, na osi budynku głównego.

Źródło: 

opracował dr hab. Piotr Oszczanowski

Zdjęcia: