Sokołowiec - Kościół XIII w.

Kościół parafialny pw. św. Jadwigi Śląskiej. Wzniesiony około połowy wieku XIII (wzmiankowany w roku 1399), przebudowany w wieku XVI, w 1687 roku oraz w 1. połowie wieku XVIII, odbudowany po pożarze w roku 1848, remontowany w latach 2002–2003.
Jednonawowy, kryty kolebką z lunetami. Kwadratowe prezbiterium sklepione krzyżowo, zamknięte od wsch. półkolistą apsydą sklepioną konchowo z lunetami, przy którym od pn. prostokątna zakrystia przesklepiona ostrołuczną kolebką, od pd. prostokątny aneks sklepiony kolebką z lunetami. Od zach. kwadratowa wieża, z kruchtą w przyziemiu sklepiona krzyżowo, kryta hełmem-iglicą, po bokach wieży dwa aneksy z klatkami schodowymi na emporę organową. Okna zamknięte półkoliście, w podwyższonych murach apsydy, nawy i zach. aneksów poziome, eliptyczne oculusy. W kruchcie kamienny, ostrołuczny portal uskokowy, z kolumienkami z talerzowymi głowicami i szponami na bazach (około połowy wieku XIII, taki sam portal w Proboszczowie), portal do wieży (1802). — Barokowy ołtarz główny, architektoniczny, z obrazem św. Jadwigi (z początków wieku XVIII); dwa ołtarze boczne; ambona; chrzcielnica (z 1. połowy wieku XVIII).

Źródło: 

opracował dr hab. Piotr Oszczanowski

Zdjęcia: