Stara Białka - Kościół św. Mateusza

Obecny kościół św. Mateusza powstał w latach 1606 - 1609. Przebudowany w końcu XIX w. i remontowany w latach 1968 - 1970. Wewnątrz ołtarz, ambona i chcielnica z początku XVII w. oraz naczynia liturgiczne z XVIII - XIX w.
Kościół otacza kamienny mur obronny z pocz. XVII w. Wpisany do rejestru zabytków dziedzictwa narodowego pod nr rej.: A/2130/1453 z dnia 23.11.1965 r.

Zdjęcia: