Szczepów - Pałac XVIII w.

Przypuszcza się, że pierwszy dwór powstał tu w XVI w., chociaż nie ma na to dowodów. W tym czasie właścicielami wsi były m.in. rodziny von Reibnitz, von Schindel, von Kanitz, von Kreiselwitz i von Löben. Istniejący dzisiaj pałac pochodzi z lat 1690 - 1692, kiedy to został zbudowany (lub przebudowany) dla hrabiego Franza Bautschner von Schlenberg, do którego wieś należała od 1688 r. W latach wojny siedmioletniej (1756 - 1763) pałac uległ znacznym uszkodzeniom. W latach 1768 - 1772 odbudowano go i przebudowano wnętrza. Otrzymały one wówczas bogate dekoracje stiukowe. Do dziś zachowało się jedno takie wnętrze na parterze. Na początku XIX w. dobra znalazły się w posiadaniu hrabiego von Schweinitz. W latach 40 - tych XIX w., kiedy to majątek przejęła rodzina von Lösch, dokonano kolejnej przebudowy, m.in. podwyższając wieże o jedną kondygnację, zmieniając fasadę od strony ogrodu i likwidując dziedziniec wewnętrzny na rzecz hallu. W rękach tej rodziny dobra pozostały do II wojny światowej.

Zdjęcia: