dr hab. Elżbieta Kaszuba, prof. UWr

Kontakt:
Instytut Historyczny UWr.,
ul. Szewska 49,
50-138 Wrocław,
tel. 71 3752772,
e-mail ekaszuba@uni.wroc.pl

 

 

Ważniejsze publikacje:

  • Wrocław - a borderland city, [w:] Wroclaw Une ville exceptionnelle en Europe zentrale, Bruxelles-Genéve 2009, s. 15-28. 
  • Wrocław 1945-2008: definiowanie tożsamości, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 65:3 (2010), s. 393-410.
  • Kinematografia i film w propagandzie państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1936, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki Społeczne" 2 (2010), s. 296-311.
  • Cała Polska na detefon! Z dziejów polskiego radia w latach 1925-1939, [w:] Polska leży na Zachodzie : studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, red. Wojciech Wrzesiński, Marek Masnyk, Krzysztof Kawalec, Toruń 2011, s. 516-525.
Polski