Przysięga burmistrza Chełmska Śląskiego

Burmistrz Chełmska Śląskiego od 1581 r. miał składać taką ci oto przysięgę, która brzmi... aktualnie (zdjęcie oryginału poniżej). Burmistrz miasteczka przyrzekał, że będzie „wiernym i pilnym przywódcą i burmistrzem, wiedziony zawsze ich [tj. opata, klasztoru i miasta] chwałą i godnością, potrzebą i wspólną koniecznością, wiedzą i wolą, niczego nie zaniedba”. Zaś czegokolwiek by się dowiedział, przedłoży radzie, a cokolwiek opat lub rada by mu nakazali, wykona. Ponadto miał przechowywać i strzec pieczęć miejską, która została mu powierzona. Zobowiązywał się też przestrzegać wolności, zwyczajów, praw, orzeczeń, nakazów i wyroków zwierzchności (to jest opata i klasztoru), rady i gminy miejskiej. W zakresie postępowania miał się kierować wzorem poprzednich burmistrzów, a przede wszystkim zobowiązał się unikać kierowania w swoich działaniach przyjaźnią bądź wrogością oraz przyjmowania w jakiejkolwiek formie podarunków...

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/s960x960/13173058_235501190138762_5756064003910924435_o.jpg