Walim – dzieje i krajobraz kulturowy sudeckiej osady włókienniczej

No i jest - cyfrowo udostępniona monografia dziejów, architektury i środowiska przyrodniczego Walimia, dużej wsi, kiedyś centrum włókiennictwa podsudeckiego, potem znanej jako miejsce, przy którym powstał hitlerowski kompleks Riese. Książka jest udostępniana w wolnym dostępie, można czytać, można ładować, można szerować. Egzemplarze drukowane przekażemy do bibliotek, szkół i ośrodków kultury - prosimy o kontakt zainteresowanych!

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=78104&from=publication

/ Here it comes - digital version of the monograph of history, architecture and natural environment of Walim - large village, once the centre of textile industry in Sudety region, than known as place where Nazi built 'Riese' underground factory . The book is available or free - to download, share or print. Printed books are available for libraries and cultural institutions. Read and enjoy!

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=78104&from=publication