prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

Kontakt:
Instytut Historyczny UWr.,
ul. Szewska 49,
50-138 Wrocław,
tel. 609 050 060,
email: Strauchold@tlen.pl

 

 

Ważniejsze publikacje:

  • Rozpracowanie wrocławskiego miesięcznika „Odra” przez Służbę Bezpieczeństwa, [w:] Artyści a służba bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, red. Robert Klementowski i Sebastian Ligarski, Wrocław 2008, s. 103-118.
  • Kardynał Bolesław Kominek w trzech kulturach, [w:] Wokół orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. Wojciech Kucharski i Grzegorz Strauchold, Wrocław 2009, s. 29-38.
  • Historycy i geografowie – pionierzy zainteresowania nauki polskiej zagadnieniami Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej (wstęp do zagadnienia), [w:] Śląsk w czasie i przestrzeni, red. Joanna Nowosielska-Sobel i Grzegorz Strauchold, Wrocław 2009, s. 133-145.
  • Bolesław Henryk Olszewicz – geograf Ziem Odzyskanych, [w:] Wybitni Wrocławianie, t. 3: Osobowości w historii miasta, red. Grzegorz Strauchold, Joanna Nowosielska-Sobel i Irena Lipman, Wrocław 2010, s. 99-117.
Polski