prof. dr hab. Jan Kęsik

Kontakt:
Instytut Historyczny UWr.,
ul. Szewska 49,
50-138 Wrocław,
tel. 71 3752073
 

 

 

Ważniejsze publikacje:

  • Żołnierz – Obywatel, czyli rzecz o wychowaniu obywatelskim w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej, [w:] Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, red. Alicja Szerląg, Kraków 2007, s. 181-190.
  • Sprawa odwołania gen. Władysława Sikorskiego z Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie, [w:] Galicja - Polska – Europa, pamięci Zbigniewa Frasa, red. Stanisław Ciesielski, Krzysztof Ruchniewicz, Toruń 2008, s. 145-153.
  • Polityka szkolna wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego w latach 1928-1938, [w:] Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX i XX wieku, red. Anna Haratyk, Wrocław 2011, s. 89-100.
  • Zasoby kultury materialnej wsi Mierczyce i możliwości ich zagospodarowania, [w:] Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, red. Wojciech Wrzesiński, Marek Masnyk, Krzysztof Kawalec, Toruń 2011, s. 653-667.
Polski