dr Lucyna Harc

Kontakt:
Instytut Historyczny UWr.,
ul. Szewska 49,
50-138 Wrocław,
tel. 691-520-777,
faks: 71-343-6542,
e-mail harcla@uni.wroc.pl

 

 

Ważniejsze publikacje:

  • Johannes Sinapius. Olsnographia. Leipzig und Franckfurt, 1706-1707,T.1-2. [Dokument elektroniczny], red. Lucyna Harc, Wrocław 2012. Publikacja dostępna również pod adresem: oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:38726
  • Kluczowe wydarzenia w Europie w ostatniej ćwierci XVIII w. : w ujęciu ówczesnych śląskich publicystów, [w:] Polska leży na Zachodzie : studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, red. Wojciech Wrzesiński, Marek Masnyk, Krzysztof Kawalec, Toruń 2011, s. 640-652.
  • Wejście Śląska w obręb Korony Czeskiej a kształtowanie się regionalnej tożsamości : próba oceny z perspektywy drugiej połowy XVIII w., "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 66:3 (2011), s. 73-82.
  • Johann Gottlob Worbs (1760-1833) : Theologe und Geschichtsschreiber, in: Hereditas culturalis Soraviensis : Beiträge zur Geschichte der Stadt Sorau und zu ihrer Kultur, hrsg. von Edward Białek und Łukasz Bieniasz, Dresden : Neisse Verlag, 2010, s. 203-222
Polski