prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

Kontakt:
Instytut Historyczny UWr.,
ul. Szewska 49,
50-138 Wrocław,
tel. 663-222-080,
faks: 71-343-6542,
e-mail: ppw2@poczta.onet.pl

 

 

Ważniejsze publikacje:

  • Domus Bolezlai : values and social identity in dynastic traditions of medieval Poland (c. 966-1138), transl. Paul Barford, Leiden : Boston : BRILL, 2010 (=East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450 ; vol. 9).
  • Henryk II Pobożny: biografia polityczna, Legnica 2011.
  • Region wrocławski - region śląski: podziały terytorialne a kształtowanie wspólnoty regionalnej w XI - pierwszej połowie XIII w.: esej źródłowy, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 66:3 (2011), s. 11-25.
  • Czy Wrocławianie chcieli zmian?: średniowieczne koncepcje dziejów miasta w wybranych dziełach historiografii wrocławskiej, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 65:3 (2010), s. 249-262.
Polski