prof. dr hab. Rościsław Żerelik

Kontakt:
Instytut Historyczny UWr.,
ul. Szewska 49,
50-138 Wrocław,
tel. 71-375-25-24
e-mail: olek3lo@o2.pl

 

 

Ważniejsze publikacje:

  • "...eyn offen briff of papir mit angedroͤkten Ingsigil". W kwestii początków dokumentu papierowego na Śląsku na przykładzie kancelarii księcia brzeskiego Ludwika I, [w:] Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. Anna Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 99-106.
  • „...wider den Türcken gezogen." Die Adelsfamilie Promnitz und der Lausitzer Adel im Schutz des christlichen Glaubens im Türkenkrieg von 1566, [w:] Hereditas culturalis Soraviensis. Beiträge zur Geschichte der Stadt Sorau und zu ihrer Kultur (Beihefte zum Orbis Linguarum Bd. 95), red. Edward Białek, Łukasz Bieniasz, Dresden 2010, s. 35-44.
  • Mateusz Goliński, Rościsław Żerelik, Die Kontroverse um die Lokation von Liegnitz, [w:] Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen, hrsg. Eduard Mühle, Köln-Weimar-Wien 2011, s. 181-204.
  • Przedmieście Mikołajskie jako własność klasztoru Klarysek we Wrocławiu, [w:] Przedmieście Mikołajskie we Wrocławiu, red. Halina Okólska, Wrocław 2011, s. 35-43.
  • Marian Haisig – pionier wrocławskiej powojennej numizmatyki, sfragistyki i heraldyki, [w:] Wybitni wrocławianie. Niezwykłe miasto – niezwykli ludzie, red. Irena Lipman, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, t. IV, Wrocław 2011, s. 105-113.
Polski