Bogdanów - K. fil. Matki Boskiej Anielskiej

Zespół kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej z cmentarzem – położony przy głównej drodze wiejskiej, po jej południowej stronie, w środkowej części wsi.
Kościół filialny p.w. Matki Bożej Anielskiej parafii p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu – pierwotnie kaplica, podarowana katolikom przez właścicieli miejscowych dóbr w 1867 r. Jest to budowla murowana z cegły i tynkowana. Kościół nie jest orientowany, wzniesiony został na osi północny-zachód – południowy wschód. Budowla założona na planie prostokąta, kryta ceramicznym dachem dwuspadowym, z wieżą na rzucie kwadratu od północnego zachodu, nakrytą dachem czterospadowym. Elewacje kościoła gładko tynkowane, artykułowane pasami gzymsowymi. Wejście główne do świątyni w północno-zachodniej elewacji wieży, ujęte portalem zwieńczonym półokrągłym naczółkiem; ponad wejściem rozeta. Elewacje boczne 3-osiowe; otwory okienne zamknięte łukami pełnymi. Wnętrze kościoła salowe, z drewnianą emporą muzyczną od zachodu.
Najważniejsze elementy wyposażenia kościoła: wtórnie zestawiony ołtarz główny z obrazem przedstawiającym Wniebowstąpienie NMP z 1851 r., autorstwa Raphaela Schalla, który pochodzi z kościoła parafialnego w Osieku; drewniane antependium neoromańskie, ok. 1880 r.; barokowe rzeźby ołtarzowe – św. Florian i św. Jadwiga, ok.1680 r., wykonane przez lubiąski warsztat rzeźbiarski, konserwowane i uzupełniane ok. 1910-20; organy neoklasycystyczne, ok. 1920 r.; empora organowa ok. 1920 r.; stacje Drogi Krzyżowej ok. 1920, oleodruki; dzwon klasycystyczny 1807 r. Na zewnętrznej, południowej ścianie kościoła neogotycki, okazały nagrobek rodziny von Wietersheim, wykonany z piaskowca z marmurowymi tablicami umieszczonymi w sześciu arkadach, z l. 1891-1920 r. Osoby upamiętnione na nagrobku: Kurt Alfred Eugen von Wietersheim (ur. i zm. 1868), Bertha von Wietersheim z domu Kabisch (1810-1891), Alfred Gustav Eduard von Wietersheim (1830-1894), Anna Elise von Wietersheim z domu von Bramsla (1840-1900), Helene von Wietersheim (1840-1921), Walter von Wietersheim (1863-1919), Axel von Wietersheim (1891-1918), Alfred Victor von Wietersheim (1914-1917), Waltraut von Wietersheim (ur. i zm. 1920).

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s. 26-27. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: