Brzeg Głogowski - Zespół pałacowy

Około połowy XVI wieku powstał dla rodu von Glaubitz murowany z kamienia i cegły , renesansowy dwór. W latach 1671-1685 został przebudowany w stylu barokowym w okazały pałac dla Johanna Bernharda zu Herbersteina. Pałac uległ przebudowie w 1767 roku, później w 1866 a współcześnie generalnego remontu dokonano w 1961 roku. Jest to założenie prostokątne z niewielkim ryzalitem mieszczącym portal i sień wejściową, dwukondygnacyjne, nakryte dachem dwuspadowym. Najlepiej zachowała się elewacja tylna , jedenastoosiowa, o podziale płycinowym z uszkowatymi obramieniami okien. Wnętrze dwutraktowe z pomieszczeniami parteru nakrytymi sklepieniami kolebkowymi z lunetami i krzyżakowymi. Główny portal wejściowy zamknięty łukiem odcinkowym ujęty kanelowanymi pilastrami podtrzymującymi belkowanie. Na północny - wschód od pałacu zachował się fragment założenia parkowego z drugiej połowy XVIII i XIX wieku . W parku na wysokiej skarpie pod pniem drzewa ?! odsłonięte jest wejście do obszernego ale częściowo zasypanego już grobowca jednego z ostatnich właścicieli pałacu i majątku w Brzegu Głogowskim.
W roku , 1767 gdy posiadłość należała do rodziny von Messow, wzniesiono dwie oficyny, flankujące dziedziniec ukształtowany przed rezydencja. Murowane, założenie na rzucie prostokąta , parterowe, dwutraktowe , nakryte są dachami łamanymi z naczółkami . W portalach oficyn wykuto daty ich powstania 1767 i 1754.
W pobliżu wejścia do pałacu od strony wschodniej, na terenie parku znajduje się zniszczony grobowiec Daniela von Rytz. Wejście do niego prowadzi pod konarem drzewa.

Zdjęcia: