Chełmsko Śląskie - Rynek oraz domy podcieniowe

Barokowe i klasycystyczne kamienice północnej i zachodniej pierzei rynku: pięć domów podcieniowych, Rynek 5, 6, 7, 8, 9, z XVIII-XIX w.; dziewięć domów: Rynek 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 29, 30, z XVI w.; dom, Rynek 15, z XVIII w., przebudowany w XIX w.; dom, Rynek 20, z XVII w., przebudowany w XX w.

Źródło: 

[za:] Rejestr zabytków nieruchomych, woj. dolnośląskie, s. 58.

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/DLN-rej.pdf

Online [19.02.2016]

Zdjęcia: