Chmielów - Kaplica przy cmentarzu

Cmentarz ewangelicki, założony w 1 ćw. XIX w., zlokalizowany na zachód od wsi, po północnej stronie drogi prowadzącej do Wilkowa Średzkiego, na niewielkim wyniesieniu, w sąsiedztwie cmentarza katolickiego – ob. parafialnego, do którego przylega od wschodu. Założony na planie prostokąta, z bramą od południa wyznaczoną przez dwa murowane słupy bramne; obecnie ogrodzenia brak. Główną oś cmentarza wyznaczała ścieżka prowadząca do kaplicy przedpogrzebowej, posadowionej na jej zakończeniu w północnej części cmentarza. Kaplica z 1 ćw. XIX w. o formach neogotyckich – obecnie w stanie ruiny, założona na rzucie krzyża, z kruchtą od południa. Kwatery cmentarne zatarte, nagrobki i mogiły zniszczone, nasadzenia nieregularne. Teren cmentarza porośnięty przez samosiewy.

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s. 42. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: