Cieszków - K. paraf. Wniebowzięcia NMP

Został wzniesiony po 1753 kosztami ks. Katarzyny Ludwiki z Sapiehów, według projektu wielkopolskiego architekta K.M. Frantza. Kościół posiada niespotykaną na Śląsku architekturę, w typie polskiego i litewskiego kościoła kopułowego. Wewnątrz rokokowe wyposażenie z ok. 1755, m.in. drewniane epitafium fundatorki z jej portretem. Twarz księżnej posiadają też Madonny na obrazie Wniebowstąpienia i Zwiastowania.

Zdjęcia: 
Gmina: