Czerna - renesansowy pałac

Renesansowy pałac we wsi Czerna (Klein Tschirnau) został zbudowany prawdopodobnie w miejscu starszego, brak badań archeologicznych nie pozwala jednak w pełni potwierdzić tego przypuszczenia. Od połowy XV w. miejscowość znajdowała się w rękach rodu von Glaubitz (pierwszym reprezentantem rodu był Jorge von Glawbiz, który kupił tutejszy majątek w 1454 r.), współtworząc kompleks dóbr między innymi z Brzegiem Głogowskim. W 2 połowie XVI w. z inicjatywy Wolfganga von Glaubitz rozpoczęła się budowa renesansowej siedziby rodu. Jej pozostałością jest - mimo wielokrotnych przebudów i remontów - dzisiejszy pałac. Inskrypcja zachowana w ramach pięknego, rozbudowanego portalu z oprawą heraldyczną głosi, iż : "1558 MONTAGK NOCH PFINGSTEN HAT WOLF GLAWBITZ DEN BAW ANGEFANGEN".  Budynek zachował swoją charakterystyczną bryłę, właściwą dla renesansowych, śląskich dworów wyższej szlachty (trzykondygnacyjne, dwutraktowe założenie). Dziś pięknie odnowiony przez prywatnych właścicieli pełni funkcje hotelowe. Towarzyszą mu pozostałości parku oraz zabudowania dworskie z XVIII-XIX w. 

Zdjęcia: