Kamiona - Dwór

Dwór, pierwotnie barokowy, wzniesiony ok. poł. XVIII w., przebudowany i powiększony o południowe skrzydło w 2. poł. XIX w. Murowany z cegły na rozczłonkowanym czworobocznym rzucie, dwukondygnacjowy, nakryty dachami łamanymi i dwuspadowymi. Elewacje, o .podziale rombowym i płycinowym na osiach dłuższych, akcentowane są podniesionymi o jedną kondygnację trójkątnymi przyczółkami. Wejście główne akcentują dwubiegowe schody z kamienną rzeźbioną balustradą. Wnętrza dwu- i trzytraktowe zachowały kolumnowe piece, stolarkę l okucia z epoki klasycyzmu.

Źródło: 
Zdjęcia: