Kłoda - Kościół z dzwonnicą XIV w.

Kościół p.w. św. Bartłomieja jest jednym z najstarszych kościołów na ziemi głogowskiej. Gotycki, zbudowany z kamienia polnego i cegły przed rokiem 1366. Przebudowany w 1587 r. z inicjatywy Joachima von Berge. Kruchta i zakrystia pochodza z 2 poł. XIX wieku. Jedyną nawę, zakończoną kwadratowym prezbiterium, przekrywa sklepienie krzyżowo-żebrowe. W ścianie bocznej zakrystii tkwią dwa krzyże pokutne. W wyposażeniu gotycka, kamienna chrzcielnica z XIV wieku, barokowy chór, rokokowa ambona. W latach 1530-1653 kościół ewangelicki.

Zdjęcia: