Kuźnica Czeszycka - K. par. św. Jana Chrzciciela

Pierwszy kościół parafialny był drewniany, wzniesiono w 1700 r. Obecny murowany, pw. św. Jana Chrzciciela, zbudowany w latach 1789-90. W latach 1963-64 wprowadzono nową polichromię wnętrza świątyni. W latach 1973-76 przeprowadzono remont pokrycia dachowego, więźby i 10-głosowych organów oraz odmalowano elewację zewnętrzną. Salezjanie objęli duszpasterstwo w 1950 r.

Źródło: 

[za:] http://salezjanie.pl/kuznica-czeszycka

Online [19.02.2016]

Zdjęcia: 
Gmina: