Mieczków - K. ewangelicki, ob. magazyn

Pełniący obecnie funkcję magazynu kościół ewangelicki znajduje się w miejscu pierwotnego zboru ewangelickiego wzniesionego w tym miejscu w 1742 r. Budowla neogotycka, orientowana. Kościół murowany z cegły, tynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, z trzema wielobocznymi absydami (środkowa wyższa) stanowiącymi zamknięcie bryły kościoła od strony wschodniej oraz założoną na planie kwadratu wieżą od strony zachodniej. Korpus kościoła nakryty jest dachem dwuspadowym z pokryciem ceramicznym, IV-kondygnacyjna wieża kryta graniastosłupowym hełmem pokrytym blachą, ujętym u nasady rodzajem wieżyczek zakończonych wysokimi ostrosłupowymi hełmami. Wnętrze kościoła salowe. Kościół zachowany w złym stanie i zagrożony dalszą dewastacją. Brak tynków zewnętrznych, do elewacji zachodniej wieży dobudowana współczesna rampa z wiatą.

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s. 140-141. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: