Miszkowice - K. par. Wszystkich Świętych, XVI-XVIII w.

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Miszkowicach jest najważniejszą atrakcją turystyczną tej miejscowości z racji na dostępność dla zwiedzających i pielgrzymów oraz na walory historyczne i zabytkowe. Kościół wzmiankowany w 1363 r. Z pierwotnego budynku z końca XVI w. pozostała wieża, do której w latach 1727-1729 dostawiono barokowy korpus. Jest to obiekt jednonawowy, z półkoliście zakończonym, nie wydzielonym prezbiterium z czworoboczną wieżą zakończoną ażurowym hełmem.
We wnętrzu kościoła:
- w ołtarzu głównym dużych rozmiarów obraz Matka Boska adorowana przez Wszystkich Świętych autorstwa szkoły Michaela Willmanna – według najnowszych badań autorami tego obrazu są: Johann Franz Hoffmann i Peter Brandl. Obraz powstał w latach 1731-1732. Autorstwo tego dzieła było z pewnych względów długi czas okryte tajemnicą – obraz nie był podpisany
- barokowy ołtarz i ambona z I połowy XVIII w.,
- ok. 30 barokowych figur aniołów,
- stacje drogi krzyżowej,
- figura Chrystusa Najświętsze Serce,
- obraz i figura św. Jana Nepomucena,
- obraz Jezus na łonie swej Matki złożony,
- organy mechaniczne o 10 głosach, chrzcielnica, konfesjonały.

Zdjęcia: