Piersno - Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny

Na zachodnim skraju miejscowości założony został folwark. Zabudowania zgrupowane były wokół wydłużonego na osi północny-wschód – południowy-zachód czworobocznego podwórza. Północną pierzeję zajmował ciąg oficyn mieszkalnych i po ich południowej stronie, przecinając majdan, prowadziła droga wiejska okalająca nawsie od południa. Na mapie topograficznej z 1826 r. widoczne są w tej części miejscowości trzy szeregowo usytuowane rozległe podwórza. Być może zabudowa została zastąpiona obecną w 4 ćw. XIX  i wówczas w miejscu mniejszych założono jedno rozległe podwórze z zabudową wzniesioną w tym czasie. Do dzisiaj zachował się ciąg oficyn mieszkalnych, budynki stanowiące wschodnie zamknięcie folwarku: od północy spichlerz oraz budynek inwentarski oraz kolejny, stanowiący północną część dawnej pierzei zachodniej. Nie zachował się budynek zamykający zespół od południa. Ponieważ siedziba właścicieli dóbr znajdowała się w Stoszowie, był to zapewne dom zarządcy folwarku, po którym pozostały porośnięte samosiewem fundamenty. Od strony południowej zespół ograniczony był murem, po zachodniej stronie zabudowy gospodarczej znajdowały się ogrodzony teren ogrodów ze stawem o treflowym kształcie. Na południe od folwarku, w pewnej odległości od zabudowy wiejskiej, znajdował się kompleks wzniesionych po 1945 r. chlewni – obecnie wyburzone.

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s. 169-171. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: