Sokołowiec Środkowy - Pałac

W środku wsi zespół tzw. Dworu Środkowego (nr 44) z folwarkiem (z końca wieku XVIII, rozbudowany po pożarze w roku 1848) – w sąsiedztwie kościoła

Źródło: 

opracował dr hab. Piotr Oszczanowski

Zdjęcia: