Stara Kraśnica - Pałac Schweinichenów

Pałac (ul. Kusocińskiego 5), renesansowo-manierystyczny, wzniesiony około roku 1623 z inspiracji Johanna Sigismunda von Schweinichen, z fundacji jego siostry, zapewne przez budowniczego prowadzącego rozbudowę zamku w Świnach, wielokrotnie przebudowany w wiekach XIX–XX, remontowany w latach 1926 i 1931. W stanie częściowej ruiny. Na rzucie prostokąta, trójkondygnacyjny. Na elewacjach kamienny detal (z około roku 1623): prostokątne, boniowane opaski okienne, z uszakami i szerokimi klińcami. W fasadzie (pd.) portal kolumnowy z podwójnym fryzem herbowym i z wolutowym zwieńczeniem, podobny, uproszczony, portal ogrodowy. Wnętrze z centralną sienią, pierwotnie sklepioną kolebką z lunetami i bogatą dekoracją sztukatorską, w tylnym trakcie kamienna klatka schodowa. Na lewo od sieni dawny apartament właścicieli, pierwotnie w jego salach stropy z bogatą dekoracją sztukatorską o podziałach kasetonowych, na prawo od sieni pokoje (XIX w.). Druga kondygnacja pierwotnie kryta malowanymi stropami.
Od pd.-wsch. fragm. muru obronnego, z [cylindryczną] basteją i kluczowymi otworami strzelniczymi w kamiennych, boniowanych obramieniach. Manierystyczna brama (po 1650?), boniowana, z wolutowym zwieńczeniem z inskrypcją na fryzie i kartuszami herbowymi rodów von Schweinichen, von Schlewitz, von Reibnitz, von Rothkirch po obu stronach zwieńczenia.

Źródło: 

opracował dr hab. Piotr Oszczanowski

Zdjęcia: