Uniemyśl - Kościół św. Mateusza

Pierwsza świątynia w tym miejscu powstała prawdopodobnie w poł. XVII w. Obecny kościół pochodzi z lat 1748 -1750. Jego twórcą był jeden z najwybitniejszych na Śląsku budowniczych - J.A. Jentsch, pracujący na zlecenie krzeszowskich cystersów.
Kościół spłonął doszczętnie w 1972 r. W ostatnich czasach uporządkowano teren wokół ruin.

Zdjęcia: