Wichrów - K. fil. Narodzenia NMP oraz krzyże pokutne

Kościół filialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny jest budowlą o formach barokowo-eklektycznych. Pierwotna swiątynia wzniesiona została w XV w., obecna - w 1755 r., ok. 1800 r. remontowany był dach, ok. 1850 r. przebudowana; w 1904 r. (?) dobudowana została kruchtę.
Kościół jest orientowany, murowany z cegły i kamienia, tynkowany. Bryła kościoła zwarta, korpus założony na planie prostokąta, nakryty ceramicznym dachem dwuspadowym, z wyodrębninym niższym i oskarpowanym prezbiterium o zaokrąglonych narożach, nakrytym wielospadowym dachem; od zachodu IV-kondygnacyjna wieża, zwieńczona ostrosłupowym hełmem krytym blachą, zakończonym krzyżem i kulą; przylegająca od północy do prezbiterium zakrystia oraz współcześnie dobudowana kruchta południowa nakryte dachami pulpitowymi. Wejście do kościoła w elewacji wieży ujęte tynkową opaską spiętą na osi klińcem. Wnętrze jednonawowe, nakryte sufitem z fasetą, prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowym z wyciągniętymi szwami i lunetą od strony wschodniej. W zakrystii sklepienie krzyżowe.
Główne elementy wyposażenia: ołtarz główny, rokokowy, 1755 r., uzupełniony 1943 r., z obrazem Wniebowstąpienia NMPanny oraz figurami św. Anny i Joachima; ambona, ok. 1755 r.; renesansowa, piaskowcowa chrzcielnica, XVI w., z rokokową nakrywą z ok. 1755 r.; empora muzyczna, ok. 1755 r.; prospekt organowy, 4 ćw. XIX w.;
Mur cmentarny wraz z wmurowanymi krzyżami pokutnymi, kam., XV-XX w.:
Krzyż pokutny, XIV-XVI w., granit, umieszczony w wewnętrznej stronie muru cmentarza przykościelnego, w jego odcinku północno-wschodnim.Krzyż pokutny, XIV-XVI w., granit, umieszczony w zewnętrznej stronie muru cmentarza przykościelnego, na prawo od głównej, południowej bramy cmentarza.
Krzyż pokutny, XIV-XVI w., granit, umieszczony w wewnętrznej stronie muru cmentarza przykościelnego, w jego odcinku wschodnim.
Krzyż pokutny, XIV-XVI w., granit, ustawiony na kamiennym cokole po zewnętrznej stronie południowo-wschodniego odcinka muru cmentarnego.

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s. 267-268. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: