Wziąchowo Wielkie - Zespół dworski

Dwór z XVIIIw przebudowany w 1830r, odremontowany, z pięknym obejściem (ogrodem, parkiem, stawem). Budynek na rzucie prostokąta, ma charakter klasycystyczny, z ciekawym mansardowym dachem. W XIXw majątek nabył Jozef Joachim Leszczyc de Pierzno Koszutski i wybudował około 1830r dwór. Kolejnym właścicielem był od roku 1921 Hans Hainrich von Wechmar auf Zedlitz. Rok 1930 przyniósł wykup i rozparcelowanie majątku przez państwo, sama rodzina Wechmar posiadała dwór jeszcze do 1945r. Dwór nie uległ zniszczeniu podczas II Wojny Światowej, poza herbem który został ostrzelany dla zabawy przez wojska armii czerwonej. Ślady po kulach można oglądać do dziś. Po wojnie w czasach Polski Ludowej pałac został przekazany Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu i urządzono w nim mieszkania dla pracowników. Niezamieszkały w latach 90-tych pałac zaczął popadać w ruinę. W 1995r prywatny inwestor zakupił pałac i wyremontował go. Obecnie mieści się tu ośrodek konferencyjny o nazwie Dworek Pod Herbem; pełni on również funkcje agroturystyczne.

Zdjęcia: 
Gmina: