Żukowice - Pałac

Około połowy XVII wieku rodzina von Berge (będąca właścicielem Żukowic od 1406 roku) buduje na swoje potrzeby drugi pałac w tak zwanych Żukowicach Dolnych. Prace budowlane trwają do 1719 roku. Na przełomie 1740 i 1741 roku ma tu swoją kwaterą król Prus Fryderyk II toczący wojnę o Śląsk. W 1743 roku ulega on przebudowie na okazałą późnobarokową rezydencję. W 1760 roku wielki pożar w wyniku działań wojny siedmioletniej (1756 – 1763) zniszczył pałac, który wkrótce, bo w 1763 roku zostaje odbudowany. Murowany z cegły, piętrowy, założony na planie prostokąta. W połowie XIX wieku otrzymał liczne dobudówki. Z dawnych bogatych ozdób fasad, wspartych na boniowanym cokole, zachował się jedynie okazały balkonowy portal. Do wnętrza prowadzi dwubiegowy westybul – paradna barokowa klatka schodowa. Pałac, będący siedzibą rodu von Berge do 1945 roku, zabezpieczony przed zniszczeniem czeka dziś na właściwego użytkownika. Sąsiednie zabudowania gospodarcze powstały na przełomie XVIII i XIX wieku, natomiast ocalały fragment parku krajobrazowego w końcu XVIII wieku.

Zdjęcia: